02.12.2014

Nowe scenariusze zajęć z edukacji filmowej

W portalu www.edukacjamedialna.edu.pl, w dziale edukacja filmowa, pojawiło się osiem nowych scenariuszy poświęconych filmowi, przeznaczonych dla uczniów gimnazjum lub szkoły ponad-gimnazjalnej. Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do korzystania z nich na zajęciach.

Dzięki tym zajęciom uczniowie będą mieli okazję spojrzeć na film nie tylko od strony widza, ale także z perspektywy twórcy. W przygotowanych scenariuszach duży nacisk został położony na analizę technicznych kwestii realizacji filmu – ta wiedza umożliwi uczniom krytyczną refleksję nad obrazami filmowymi, z którymi się spotkają.


Uczestnik zajęć znajdzie w przygotowanych materiałach inspirację, żeby poszerzać swoją wiedzę z filmoznawstwa, ale i praktyczne zadania. Jak zawsze, przygotowaliśmy również czytelnię dla żądnych poszerzenia swoich wiadomości z dziedziny filmu.

Metody wykorzystywane podczas lekcji są różnorodne i dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej – opierają się głównie na ćwiczeniach problemowych, wymagających analizy i interpretacji treści, wymianie opinii między uczniami, konfrontacji ich różnorodnych stanowisk, a co za tym idzie – wybieraniu odpowiedniej, obiektywnej argumentacji.

Więcej: www.edukacjamedialna.edu.pl.

Brak komentarzy: