11.01.2014

Szkolenie na temat Holokaustu

Ambasada Amerykańska zaprasza nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Holokaustu. Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz edukatorzy muzeów i miejsc pamięci, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Holokaustem.

Organizatorami są The Jewish Foundation for the Righteous w Nowym Jorku, Holocaust Museum Houston oraz The Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku. Koordynatorem szkoleń jest Association of Holocaust Organizations przy współpracy z amerykańskim Departamentem Stanu. Ambasada i organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).  Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2 oraz ubezpieczenia medycznego.

Terminy nie są jeszcze potwierdzone, ale szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Seminarium jest okazją dla nauczycieli do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i polskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane. Prośba o kwestionariusz i przesyłanie aplikacji wyłącznie emailem na adres: tthwarsaw@state.gov.

Na zgłoszenia Ambasada Amerykańska w Warszawie czeka do 31.01.2014 r. W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów i zaprosi ich na indywidualne spotkania w ambasadzie w Warszawie lub konsulacie amerykańskim w Krakowie pod koniec lutego i w marcu.

Brak komentarzy: