11.01.2014

Szkolenie na temat Holokaustu

Ambasada Amerykańska zaprasza nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Holokaustu. Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz edukatorzy muzeów i miejsc pamięci, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Holokaustem.

Organizatorami są The Jewish Foundation for the Righteous w Nowym Jorku, Holocaust Museum Houston oraz The Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku. Koordynatorem szkoleń jest Association of Holocaust Organizations przy współpracy z amerykańskim Departamentem Stanu. Ambasada i organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).  Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2 oraz ubezpieczenia medycznego.