24.12.2013

Reakcja łańcuchowa w kamerze

Rozstrzygnięty został konkurs Chain Reaction, organizowany przez firmę BASF i przeznaczony był dla uczniów w wieku 14-18 lat. W jego ramach zespoły robocze pod kierunkiem nauczyciela tworzyły konstrukcje reakcji łańcuchowych opierające się na procesach chemicznych i fizycznych.


Konkurs zainspirował setki dzieci do kreatywnego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy, czego efektem było aż 36 zgłoszonych filmów prezentujących działanie konstrukcji (najwięcej spośród 9 krajów europejskich, w których przeprowadzany był konkurs).

Decyzją profesjonalnego jury, zwycięzcą konkursu został zespół „Chemioglobina” z Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach (woj. opolskie). Członkowie zwycięskiego zespołu oraz otrzymali atrakcyjne nagrody – nowoczesne tablety. Ponadto reprezentowana przez zespół szkoła otrzymała wyposażenie laboratorium – dygestorium firmy Pol-Lab, a jako nagrodę dodatkową, lekcję w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik.


Wyróżnienie publiczności otrzymał zespół „Kreatywni Destruktorzy” z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Opolu, który zdobył aż 14 578 głosów! Nagrodą dla członków zespołu były smartfony.

Galeria wideo znajduje się na stronie: http://www.chemgeneration.com/pl/chainreaction/galeria-wideo.html.

Więcej na temat ciekawej chemii można znaleźć w portalu edukacyjnym Chemiatomy.pl, który działa od roku 2011 z inicjatywy firmy BASF. W widowiskowy i zabawny sposób pokazuje historię chemii, a także jej wpływ na rozwój cywilizacyjny. Głównym celem portalu jest zainteresowanie użytkowników naukami ścisłymi i przedstawianie roli, jaką chemia odgrywa we współczesnym świecie. Sporo uwagi poświęca się stojącym przed chemią wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i przyszłością ludzkości.

(Źródło: BASF)

Brak komentarzy: