01.12.2013

Pobierz wiedzę

Fundacja Orange zaprasza na konferencję „Pobierz wiedzę. Wyzwania dla edukacji w świetle badań kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych”, która odbędzie się 11 grudnia 2013 roku.
Podczas wydarzenia zaprezentujemy wyniki badań kompetencji cyfrowych dwóch grup – młodzieży oraz nauczycieli. Chcielibyśmy aby to oryginalne podejście, mające na celu pogłębienie wiedzy nt. wykorzystania nowych mediów przez młodych ludzi oraz ich edukatorów, pozwoliło również na wypracowanie propozycji rozwiązań dla edukacji formalnej i nieformalnej.

Konferencję organizuje Fundacja Orange wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji, nawiązując do misji Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Zaprezentowane wyniki badań, jak również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i praktyków mogą pozwolić wyznaczyć kierunki dla rozwiązań zwiększających efektywność edukacji cyfrowej i medialnej. Konferencja będzie też okazją do integracji oraz wymiany opinii wśród badaczy kompetencji cyfrowych, nauczycieli i bibliotekarzy, środowiska organizacji pozarządowych, animatorów kulturalnych i mediów.

Zapraszamy w środę, 11 grudnia br., w godz. 9.30 - 14:00 do Gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Szczegółowy program konferencji wraz z informacją o rejestracji pod adresem www.pobierzwiedze.pl.

Brak komentarzy: