14.11.2013

Kongres Dydaktyki Polonistycznej 2013

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, Narodowym Centrum Kultury, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi zapraszają do udziału w obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”, które będą miały miejsce w Krakowie w dniach 20-23 listopada 2013 r.

Wydarzenie zgromadzi kilkuset uczestników: naukowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, pracowników instytucji naukowych i edukacyjnych, doktorantów, studentów i uczniów. Wśród Gości Kongresu znajdą się pisarze (Olga Tokarczuk, Stefan Chwin, Krzysztof Varga, Wojciech Bonowicz), rektorzy i dziekani wyższych uczelni, a także pedagodzy i psycholodzy.

W ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (20-23 XI 2013, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) zaprasza na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - polonistów:

1) Modelowanie relacji: dzieci a nowe technologie i urządzenia cyfrowe. Przeciążenie informacyjne a rozwój edukacyjny dziecka (prowadzenie: dr hab. prof. WSB Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej)

2) Imigranci i reemigranci w klasie – wyzwanie dla polonisty (prowadzenie: dr Agnieszka Rabiej, dr hab. Iwona Janowska, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego)

3) Warsztaty muzealne w Europeum (Ośrodek Kultury Europejskiej) oraz Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (prowadzenie: Maria Masternak, Anna Grzelak, Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie)

Program obrad, szczegóły dotyczące warsztatów oraz informacje na temat zapisów znajdują się na stronie internetowej Kongresu: http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl/.

Brak komentarzy: