08.09.2011

Scenariusze o Funduszach Europejskich

Fundusze Europejskie kojarzą nam się z nowymi drogami, innowacyjnymi przedsięwzięciami, wielokierunkową modernizacją kraju. Zapewne gorzej jest z naszą wiedzą na temat Unii Europejskiej i sposobów finansowania z jej środków różnorodnych projektów.
Wiadomości zdobywane na ten temat w szkole też zazwyczaj są dość ogólne i skąpe, a przecież dotacje unijne w znaczący sposób wpływają na zmiany w naszym kraju, co dobrze widać na przykładzie poszczególnych wsi, miast, "małych ojczyzn".
Jak więc przybliżyć ten temat uczniom i zachęcić ich, by dostrzegli zmiany, jakie zachodzą w ich okolicy pod wpływem FE, tak by poczuli się bardziej częścią tego "organizmu", jakim jest Europa?
Fundacja Think! przygotowała dla nauczycieli, którzy zgłoszą swoje szkoły do projektu Blogowa mapa przemian zestaw scenariuszy lekcji o Funduszach Europejskich.
Można na ich podstawie poprowadzić zajęcia na temat Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko albo tych, których celem jest wspieranie przemian na wsi czy w Polsce Wschodniej.
Warto po szczegóły odwiedzić stronę www.mapaprzemian.pl i zarejestrować szkołę do projektu.

Brak komentarzy: