16.09.2011

POWRÓT KRÓLA: O NEGOCJACJACH, RYZYKU I KRYZYSIE NA KOMIKSOWO. Animowani bohaterowie opowiadają o zjawiskach gospodarczych


Negocjacje, ryzyko, kryzys, korupcja, szara strefa, monopol, lobbing, bank centralny, giełda, akcje, marka, biznesplan – to tematy animowanych filmów, które pomogą uczniom zrozumieć trudne zagadnienia ekonomiczne. Ruszyła właśnie IV edycja konkursu Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne. To kolejne spotkanie z bohaterami edukacyjnych kreskówek: Eugeniuszem Locim, Wynalazcą, Królem i ich licznymi przyjaciółmi. Konkurs jest skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu są: Fundacja Nauka i Wiedza oraz Narodowy Bank Polski.

Dofinansowana przez NBP kolekcja filmów animowanych jest jednym z najbardziej udanych projektów edukacji ekonomicznej w Polsce. Łącznie wszystkie 48 wydane do tej pory filmy tworzą unikatowy na skalę światową animowany słownik pojęć ekonomicznych.
Przyjemna i pożyteczna nauka ekonomii
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania gospodarki i najważniejszych pojęć, z którymi spotykamy się czytając codzienną prasę czy serwisy internetowe. Podstawowa wiedza z zakresu finansów i ekonomii jest niezbędna każdemu wchodzącemu w dorosłe życie młodemu człowiekowi - zarówno do zrozumienia wszelkich mechanizmów funkcjonowania państwa i społeczeństwa, jak i do zarządzania finansami osobistymi. Atrakcyjna, a przy tym lekka forma przekazu wiedzy umożliwia uczniom zrozumienie trudnych zagadnień z dziedziny ekonomii i finansów. Dodatkowo, organizatorzy na stronie http://konkursnbp.edukator.pl publikują gotowe do pobrania scenariusze zajęć lekcyjnych, przy realizacji których można z powodzeniem wykorzystać filmy konkursowe. Inicjatywa łączy pożyteczne treści z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Konkurs dla uczniów i filmy dla nauczycieli
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy obejrzeć edukacyjne kreskówki, zarejestrować się za pomocą specjalnego formularza, odpowiedzieć na losowo wybrane pytania dotyczące prezentowanych w animacjach pojęć ekonomicznych (można to zrobić tylko raz) oraz wymyślić hasła promujące cały tegoroczny cykl filmów konkursowych. Pierwsze 2000 zgłoszonych szkół otrzyma na życzenie nieodpłatnie DVD z KOMPLETEM 48 FILMÓW ANIMOWANYCH, w tym z 12 konkursowymi.
Konkurs potrwa od 15 września do 16 grudnia 2011 r. a jego wyniki zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2012 r. Szczegóły dotyczące nagród oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://konkursnbp.edukator.pl

08.09.2011

Scenariusze o Funduszach Europejskich

Fundusze Europejskie kojarzą nam się z nowymi drogami, innowacyjnymi przedsięwzięciami, wielokierunkową modernizacją kraju. Zapewne gorzej jest z naszą wiedzą na temat Unii Europejskiej i sposobów finansowania z jej środków różnorodnych projektów.
Wiadomości zdobywane na ten temat w szkole też zazwyczaj są dość ogólne i skąpe, a przecież dotacje unijne w znaczący sposób wpływają na zmiany w naszym kraju, co dobrze widać na przykładzie poszczególnych wsi, miast, "małych ojczyzn".
Jak więc przybliżyć ten temat uczniom i zachęcić ich, by dostrzegli zmiany, jakie zachodzą w ich okolicy pod wpływem FE, tak by poczuli się bardziej częścią tego "organizmu", jakim jest Europa?
Fundacja Think! przygotowała dla nauczycieli, którzy zgłoszą swoje szkoły do projektu Blogowa mapa przemian zestaw scenariuszy lekcji o Funduszach Europejskich.
Można na ich podstawie poprowadzić zajęcia na temat Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko albo tych, których celem jest wspieranie przemian na wsi czy w Polsce Wschodniej.
Warto po szczegóły odwiedzić stronę www.mapaprzemian.pl i zarejestrować szkołę do projektu.