27.05.2011

Zmieniamy edukację poprzez innowacyjny projekt edukacyjny „Moj@ edukacja"„Kiedy idę do szkoły, muszę zwolnić obroty" – to typowa ocena szkoły także przez polską młodzież. Realizując projekt „Moj@ edukacja", chcemy dać szansę (indywidualnej lub grupowej) wypowiedzi młodym ludziom, w jaki sposób się uczą i jak chcieliby się uczyć, zwracając uwagę na (niewykorzystany) potencjał nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz na potrzebę zmiany edukacyjnej praktyki.
Uczniowie często traktują proces edukacji szkolnej jako uciążliwy, mało praktyczny, niewykorzystujący możliwości stwarzanych przez współczesne powszechnie dostępne technologie. Badania prowadzone wśród uczniów wykazują, że nuda i zniechęcenie są powszechnymi odczuciami młodych osób, które traktują instytucję szkoły, z jej tradycyjnymi metodami nauczania, jako twór z minionej epoki. Można i należy ten stan zmieniać poprzez działania podejmowane przez organizacje i instytucje edukacyjne. Badania dowodzą, że młodzież potrafi i chętnie się uczy, ale poza szkołą, zawsze wtedy, gdy nabywa praktycznych umiejętności i korzysta z nowych technologii i Internetu, które są dla nich naturalnym środowiskiem nauki.

Szkołę jutr@ chcemy dziś!
Realizując projekt „Moj@ edukacja", zadajemy pytanie uczniom – jak chcą się uczyć? Jest to pierwszy projekt na tak szeroką skalę, który daje uczniom szansę wypowiedzenia się na temat swoich osobistych preferencji w procesie przyswajania wiedzy. Świadome korzystanie z dobrodziejstw, jakie oferuje nam komputer, Internet czy nasza komórka daje każdemu szansę na odnalezienie własnej, skutecznej i satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej.
Wprowadzając do szkół projekt „Moj@ edukacja" zaczynamy stawiać poważne pytanie – czy szkoły uczą naprawdę tak, aby uczniów nauczyć? Zwracając uwagę na potencjał nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych, dajemy nauczycielom czytelny sygnał, że powinni w swojej praktyce nauczania zacząć korzystać z nowych metod, które w większym stopniu odpowiadają na zapotrzebowanie i oczekiwania osób uczących się.

Konkurs "Moj@ edukacja"
W ramach projektu realizowany jest KONKURS, w którym uczniowie mają szansę wypowiedzieć się, w jaki sposób lubią się uczyć - z wykorzystaniem różnych technik i technologii edukacyjnych, natomiast nauczyciele mają okazję pokazać, w jaki sposób te narzędzia wykorzystują w szkolnej praktyce. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, a także do potencjalnych nauczycieli – studentów kierunków pedagogicznych. Informacje, porady oraz inspiracje znajdziemy w portalu Edustyle.pl, promującym nowy styl nauczania i uczenia się, stworzonym specjalnie na potrzeby projektu Moj@ edukacja.
Brak komentarzy: