14.03.2011

Uczniowie XXI wieku


Program Szkoła z Klasą 2.0 organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą ma na celu wsparcie rozwoju edukacji szkolnej w epoce Google’a, Wikipedii, gier komputerowych i komórek. 10 marca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca I etap akcji, w którym szkoły: nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie oraz rodzice mieli opracować zestaw zasad korzystania z technologii komunikacyjno – informacyjnych w nauczaniu i uczeniu.

Na spotkanie zaproszone zostały wybrane szkoły zaangażowane w projekt, przedstawiciele MEN-u oraz eksperci z dziedziny edukacji i nowoczesnych technologii. Konferencję zainaugurował panel, na którym zaproszeni nauczyciele i uczniowie prezentowali wypracowane na drodze szkolnej debaty Kodeksy 2.0 oraz dobre praktyki w zakresie wykorzystania T-I-K w tych placówkach.

Brak komentarzy: