01.03.2011

Potrzeba nowej szkoły

Polecamy obejrzenie animacji, która jest rysunkowym zapisem wykładu sir Kena Robinsona, światowej sławy angielskiego eksperta w dziedzinie edukacji, innowacji i human resources, dotyczącego konieczności zmiany paradygmatu w edukacji publicznej.

Autor wychodzi z założenia, że są dwa główne powody, dla których konieczna jest zmiana modelu nauczania. Po pierwsze ekonomia, a po drugie kultura - musimy zastanowić się, jak przygotować naszych uczniów do partycypowania w ciągle zmieniającej się, niedającej się przewidzieć i ewoluującej w zaskakującym tempie rzeczywistości globalnej wioski, powiązanej siecią wzajemnych zależności. Szkoła musi sprostać tym wyzwaniom, ponieważ nasi uczniowie nie widzą celu i sensu uczenia się według XIX-wiecznego modelu "szkoły-fabryki".

Sugeruje, że szkoła musi odejść od "akademickości" powiązanej z przekonaniem, że wyższe wykształcenie jest niezbędne każdemu, by znalazł "porządną" pracę - czy ofiarami tego przekonania nie padło wielu polskich absolwentów wyższych uczelni, których dotyka bezrobocie?

Podważa też przekonanie, że ADHD jest chorobą współczesnej młodzieży - one wcale nie są chore, po prostu nudzą się na lekcjach, przyzwyczajone do odbierania wielu bodźców na raz, komunikatów hipermedialnych i wielozadaniowości.

Zapraszamy do obejrzenia całości:

Brak komentarzy: