23.02.2011

Komiks a edukacja

Po wczorajszych doniesieniach medialnych na temat kontrowersyjnego, współfinansowanego przez MSZ komiksu "Chopin New Romantic", w którym znalazły się mocno niecenzuralne sformułowania, po raz kolejny można postawić pytanie, czy komiks może służyć edukowaniu młodego pokolenia, czy jego przydatność na tym polu jest niewielka?

Zapewne ta sytuacja, gdzie do niemieckich szkół trafić miała publikacja pełna wulgaryzmów, a w zamierzeniu promująca naszego wybitnego kompozytora, umocni zdanie przeciwników komiksu, że jako przejaw kultury popularnej, niskiej, o nikłych walorach intelektualnych, gatunek ten może jedynie pełnić funkcję rozrywkową.

Przykładów komiksów skierowanych do szerokiego (choć głównie młodego) odbiorcy, przekazujących poważne treści w atrakcyjnej formie wizualnej, jest jednak wiele. Dość przywołać tu dwa przykłady. Po pierwsze konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego na komiks powstańczy doczekał się już czwartej edycji (http://www.1944.pl/o_muzeum/news/powstanie_44_w_komiksie_2/?q=%22traf%22). Każda z nich kończyła się wydaniem cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników antologii.

Drugi przykład - Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank BZW BK promują wiedzę z zakresu przedsiębiorczości poprzez konkurs na komiks lub animację z zakresu ekonomii (http://www.for.org.pl/pl/komiks_animacja). Następnie, przy ich użyciu, tworzone są scenariusze zajęć lekcyjnych.

Czemu warto więc sięgnąć po komiksy w szkolnej praktyce? Pamiętajmy - nasi wychowankowie lepiej uczą się i zapamiętują treści w postaci obrazów. Możemy dzięki wysokoartystycznym komiksom uczyć ich wrażliwości na estetykę obrazu, kompozycję, konwencje malarskie i rysunkowe. Komiks to subiektywna wizja autora, wpływająca często na uczucia oglądającego, stąd warto porozmawiać przy tej okazji o oddziaływaniu sztuki na odbiorcę, relacji rzeczywistość- wizja autora dzieła. Wprowadzenie tego popularnego gatunku do naszych zajęć z pewnością zaciekawi uczniów, pobudzi ich wyobraźnię i kto wie - może skłoni do tworzenia własnych prac?

Brak komentarzy: