16.09.2011

POWRÓT KRÓLA: O NEGOCJACJACH, RYZYKU I KRYZYSIE NA KOMIKSOWO. Animowani bohaterowie opowiadają o zjawiskach gospodarczych


Negocjacje, ryzyko, kryzys, korupcja, szara strefa, monopol, lobbing, bank centralny, giełda, akcje, marka, biznesplan – to tematy animowanych filmów, które pomogą uczniom zrozumieć trudne zagadnienia ekonomiczne. Ruszyła właśnie IV edycja konkursu Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne. To kolejne spotkanie z bohaterami edukacyjnych kreskówek: Eugeniuszem Locim, Wynalazcą, Królem i ich licznymi przyjaciółmi. Konkurs jest skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu są: Fundacja Nauka i Wiedza oraz Narodowy Bank Polski.

Dofinansowana przez NBP kolekcja filmów animowanych jest jednym z najbardziej udanych projektów edukacji ekonomicznej w Polsce. Łącznie wszystkie 48 wydane do tej pory filmy tworzą unikatowy na skalę światową animowany słownik pojęć ekonomicznych.
Przyjemna i pożyteczna nauka ekonomii
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania gospodarki i najważniejszych pojęć, z którymi spotykamy się czytając codzienną prasę czy serwisy internetowe. Podstawowa wiedza z zakresu finansów i ekonomii jest niezbędna każdemu wchodzącemu w dorosłe życie młodemu człowiekowi - zarówno do zrozumienia wszelkich mechanizmów funkcjonowania państwa i społeczeństwa, jak i do zarządzania finansami osobistymi. Atrakcyjna, a przy tym lekka forma przekazu wiedzy umożliwia uczniom zrozumienie trudnych zagadnień z dziedziny ekonomii i finansów. Dodatkowo, organizatorzy na stronie http://konkursnbp.edukator.pl publikują gotowe do pobrania scenariusze zajęć lekcyjnych, przy realizacji których można z powodzeniem wykorzystać filmy konkursowe. Inicjatywa łączy pożyteczne treści z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Konkurs dla uczniów i filmy dla nauczycieli
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy obejrzeć edukacyjne kreskówki, zarejestrować się za pomocą specjalnego formularza, odpowiedzieć na losowo wybrane pytania dotyczące prezentowanych w animacjach pojęć ekonomicznych (można to zrobić tylko raz) oraz wymyślić hasła promujące cały tegoroczny cykl filmów konkursowych. Pierwsze 2000 zgłoszonych szkół otrzyma na życzenie nieodpłatnie DVD z KOMPLETEM 48 FILMÓW ANIMOWANYCH, w tym z 12 konkursowymi.
Konkurs potrwa od 15 września do 16 grudnia 2011 r. a jego wyniki zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2012 r. Szczegóły dotyczące nagród oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://konkursnbp.edukator.pl

08.09.2011

Scenariusze o Funduszach Europejskich

Fundusze Europejskie kojarzą nam się z nowymi drogami, innowacyjnymi przedsięwzięciami, wielokierunkową modernizacją kraju. Zapewne gorzej jest z naszą wiedzą na temat Unii Europejskiej i sposobów finansowania z jej środków różnorodnych projektów.
Wiadomości zdobywane na ten temat w szkole też zazwyczaj są dość ogólne i skąpe, a przecież dotacje unijne w znaczący sposób wpływają na zmiany w naszym kraju, co dobrze widać na przykładzie poszczególnych wsi, miast, "małych ojczyzn".
Jak więc przybliżyć ten temat uczniom i zachęcić ich, by dostrzegli zmiany, jakie zachodzą w ich okolicy pod wpływem FE, tak by poczuli się bardziej częścią tego "organizmu", jakim jest Europa?
Fundacja Think! przygotowała dla nauczycieli, którzy zgłoszą swoje szkoły do projektu Blogowa mapa przemian zestaw scenariuszy lekcji o Funduszach Europejskich.
Można na ich podstawie poprowadzić zajęcia na temat Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko albo tych, których celem jest wspieranie przemian na wsi czy w Polsce Wschodniej.
Warto po szczegóły odwiedzić stronę www.mapaprzemian.pl i zarejestrować szkołę do projektu.

03.06.2011

Blogowa mapa przemian - nowy konkurs!

Ruszył nowy konkurs dedykowany uczniom szkół ponagimnazjalnych - "Blogowa mapa przemian".
Zadanie konkursowe polega na założeniu bloga, który pokaże, jak zmienia się moja okolica pod wpływem Funduszy Europejskich. Zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego:

27.05.2011

Zmieniamy edukację poprzez innowacyjny projekt edukacyjny „Moj@ edukacja"„Kiedy idę do szkoły, muszę zwolnić obroty" – to typowa ocena szkoły także przez polską młodzież. Realizując projekt „Moj@ edukacja", chcemy dać szansę (indywidualnej lub grupowej) wypowiedzi młodym ludziom, w jaki sposób się uczą i jak chcieliby się uczyć, zwracając uwagę na (niewykorzystany) potencjał nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz na potrzebę zmiany edukacyjnej praktyki.
Uczniowie często traktują proces edukacji szkolnej jako uciążliwy, mało praktyczny, niewykorzystujący możliwości stwarzanych przez współczesne powszechnie dostępne technologie. Badania prowadzone wśród uczniów wykazują, że nuda i zniechęcenie są powszechnymi odczuciami młodych osób, które traktują instytucję szkoły, z jej tradycyjnymi metodami nauczania, jako twór z minionej epoki. Można i należy ten stan zmieniać poprzez działania podejmowane przez organizacje i instytucje edukacyjne. Badania dowodzą, że młodzież potrafi i chętnie się uczy, ale poza szkołą, zawsze wtedy, gdy nabywa praktycznych umiejętności i korzysta z nowych technologii i Internetu, które są dla nich naturalnym środowiskiem nauki.

Szkołę jutr@ chcemy dziś!
Realizując projekt „Moj@ edukacja", zadajemy pytanie uczniom – jak chcą się uczyć? Jest to pierwszy projekt na tak szeroką skalę, który daje uczniom szansę wypowiedzenia się na temat swoich osobistych preferencji w procesie przyswajania wiedzy. Świadome korzystanie z dobrodziejstw, jakie oferuje nam komputer, Internet czy nasza komórka daje każdemu szansę na odnalezienie własnej, skutecznej i satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej.
Wprowadzając do szkół projekt „Moj@ edukacja" zaczynamy stawiać poważne pytanie – czy szkoły uczą naprawdę tak, aby uczniów nauczyć? Zwracając uwagę na potencjał nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych, dajemy nauczycielom czytelny sygnał, że powinni w swojej praktyce nauczania zacząć korzystać z nowych metod, które w większym stopniu odpowiadają na zapotrzebowanie i oczekiwania osób uczących się.

Konkurs "Moj@ edukacja"
W ramach projektu realizowany jest KONKURS, w którym uczniowie mają szansę wypowiedzieć się, w jaki sposób lubią się uczyć - z wykorzystaniem różnych technik i technologii edukacyjnych, natomiast nauczyciele mają okazję pokazać, w jaki sposób te narzędzia wykorzystują w szkolnej praktyce. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, a także do potencjalnych nauczycieli – studentów kierunków pedagogicznych. Informacje, porady oraz inspiracje znajdziemy w portalu Edustyle.pl, promującym nowy styl nauczania i uczenia się, stworzonym specjalnie na potrzeby projektu Moj@ edukacja.
14.03.2011

Uczniowie XXI wieku


Program Szkoła z Klasą 2.0 organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą ma na celu wsparcie rozwoju edukacji szkolnej w epoce Google’a, Wikipedii, gier komputerowych i komórek. 10 marca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca I etap akcji, w którym szkoły: nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie oraz rodzice mieli opracować zestaw zasad korzystania z technologii komunikacyjno – informacyjnych w nauczaniu i uczeniu.

Na spotkanie zaproszone zostały wybrane szkoły zaangażowane w projekt, przedstawiciele MEN-u oraz eksperci z dziedziny edukacji i nowoczesnych technologii. Konferencję zainaugurował panel, na którym zaproszeni nauczyciele i uczniowie prezentowali wypracowane na drodze szkolnej debaty Kodeksy 2.0 oraz dobre praktyki w zakresie wykorzystania T-I-K w tych placówkach.

02.03.2011

Najlepszy budynek świata to biblioteka!

© Anja Schlamann

Biblioteka kojarzy się nam się najczęściej z niewielką, przyciemnioną przestrzenią z regałami po sufit, wąskimi przejściami i nieco zakurzonymi woluminami.

Ale tak być nie musi - dowodem niemiecka Open Air Library w Magdeburgu, wybrana właśnie w prestiżowym konkursie organizowanym przez londyńskie Design Museum na najlepszy budynek świata!

Co przesądziło o tym wyborze - modernistyczna fasada, wykorzystanie modułów z aluminium, ściany wyłożone drewnem? Czy pomysł, by bibliotekę zbudować w opuszczonej, post-industrialnej dzielnicy miasta i pozwolić zrewitalizować dzięki niej przestrzeń i funkcję tego miejsca?

Na 500 metrach kwadratowych mamy więc bibliotekę, otwartą 24 h na dobę, gdzie każdy może przynieść książkę lub wymienić ją na inną, a także kawiarnię i scenę. Odbywają się tam spotkania poetyckie, próby teatru dziecięcego, koncerty. Na skwerze i ławkach przed budynkiem toczy się życie towarzyskie.


01.03.2011

Potrzeba nowej szkoły

Polecamy obejrzenie animacji, która jest rysunkowym zapisem wykładu sir Kena Robinsona, światowej sławy angielskiego eksperta w dziedzinie edukacji, innowacji i human resources, dotyczącego konieczności zmiany paradygmatu w edukacji publicznej.

Autor wychodzi z założenia, że są dwa główne powody, dla których konieczna jest zmiana modelu nauczania. Po pierwsze ekonomia, a po drugie kultura - musimy zastanowić się, jak przygotować naszych uczniów do partycypowania w ciągle zmieniającej się, niedającej się przewidzieć i ewoluującej w zaskakującym tempie rzeczywistości globalnej wioski, powiązanej siecią wzajemnych zależności. Szkoła musi sprostać tym wyzwaniom, ponieważ nasi uczniowie nie widzą celu i sensu uczenia się według XIX-wiecznego modelu "szkoły-fabryki".

Sugeruje, że szkoła musi odejść od "akademickości" powiązanej z przekonaniem, że wyższe wykształcenie jest niezbędne każdemu, by znalazł "porządną" pracę - czy ofiarami tego przekonania nie padło wielu polskich absolwentów wyższych uczelni, których dotyka bezrobocie?

Podważa też przekonanie, że ADHD jest chorobą współczesnej młodzieży - one wcale nie są chore, po prostu nudzą się na lekcjach, przyzwyczajone do odbierania wielu bodźców na raz, komunikatów hipermedialnych i wielozadaniowości.

Zapraszamy do obejrzenia całości:

28.02.2011

Ile razy dziennie TAM zaglądasz?

The World Is Obsessed With Facebook from Alex Trimpe on Vimeo.

Choć "Social Network" nie dostał Oskara za najlepszy film (nota bene trzy inne), to na świecie toczy się dyskusja, czy jesteśmy opętani przez Facebooka? Bez względu na to, jak się tę "obsesję" ocenia, trudno dyskutować z liczbami, które pojawiają się w tej krótkiej animacji Alexa Trimpe (na podstawie danych opublikowanych na http://www.onlineschools.org/blog/facebook-obsession/). Wynika z niego, że 1 na 13 ludzi na Ziemi jest użytkownikiem Facebooka i aż 48% młodych Amerykanów czerpie newsy ze świata właśnie stąd.

Bardzo ciekawy artykuł, nawiązujący do fenomenu najbardziej popularnego portalu społecznościowego, opublikował Witold Kołodziejczyk na portalu Edunews.pl, starając się przedstawić zarówno zagrożenia, jak i niezwykły potencjał internetu i social networkingu w edukacji. Polecamy! [kliknij "Lubię to";)]

27.02.2011

Nowe czasy wymagają odważnego myślenia

W kompleksie Kulturhuset w centrum Sztokholmu otwarto właśnie specjalną bibliotekę przeznaczoną dla nastolatków w wieku 10-13 lat. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że do dyspozycji młodzieży oddano tu także profesjonalne studio nagrań, mediotekę oraz profesjonalną kuchnię.

Władze Sztokholmu nieprzypadkowo postanowiły otworzyć bibliotekę dla nastolatków w wieku 10-13 lat. "Grupa ta to już nie dzieci, a nie powinna być jeszcze traktowana jak dojrzała młodzież. Chcemy tym młodym ludziom umożliwić odkrywanie siebie i świata w miejscu specjalnie dla nich stworzonym" - mówi odpowiedzialna w Sztokholmie za kulturę Madeleine Sjoestedt.

Młodzi ludzie mogą więc nie tylko wypożyczać książki, ale dzięki komputerom i drukarkom również je drukować. Do ich dyspozycji jest również studio nagrań z kamerą i sprzętem audio. Ale to nie wszystko - chodzi bowiem o zainteresowanie młodego odbiorcy różnymi obszarami kultury i edukacji. Dlatego program urozmaicają różne kursy i zajęcia. Chętni nauczą się na przykład projektować i szyć odzież.

Mogą też nauczyć się przyrządzać posiłki. Nowością jest w pełni wyposażona otwarta kuchnia, która przypomina studio kulinarnego programu telewizyjnego. Tu, pod okiem instruktora, młodzież może nauczyć się gotować.

Warto jest przekraczać granice w myśleniu o rozwoju młodzieży szkolnej. Przyzwyczailiśmy się patrzeć na proces edukacji w kategoriach "fabryki" a nie "otwartej przestrzeni". A we współczesnych czasach zdecydowanie to drugie podejście jest właściwsze.

(Źródło: PAP, Kulturhuset Stockholm)

25.02.2011

Więcej e-learningu w szkołach


Jak donosi serwis PAP Nauka w Polsce, MEN chce zmienić obowiązujące prawo i pozwolić na prowadzenie części zadań edukacyjnych "na odległość", w formie e-learningu.
To oczywiście bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla tych nauczycieli, którzy są orędownikami nowoczesnych technologii, a także dla wszystkich szkół, gdzie uzupełnianie nauki przez internet może być atrakcyjną formą zdobywania wiedzy, pomóc uczniom uczyć się w swoim tempie i stylu w domu, w dowolnym czasie, choćby podczas choroby.

Zastanowienie budzi jednak pewne stwierdzenie sekretarz stanu w MEN Krystyny Szumilas, podkreśla ona bowiem, że ta metoda kształcenia ma być przede wszystkim kierowana do uczniów polskich mieszkających poza granicami. "W wielu miejscach funkcjonują już szkoły, w których uczniowie mogą się uczyć języka polskiego, historii i geografii, ale jest wiele takich, gdzie placówki tego typu nie funkcjonują i e-kształcenie ma szansę tę lukę wypełnić. W tej chwili w ramach projektów unijnych przygotowywane są narzędzia, które pozwolą na stworzenie ogólnodostępnego systemu wsparcia oświaty polskiej za granicą" - zaznaczyła.

Czy oznacza to, że polscy uczniowie takiego wsparcia z unijnych środków nie dostaną? Czy ministerstwu starczy pomysłu i środków, by ułatwiać naukę poprzez e-learning nie tylko Polakom mieszkającymi poza granicami kraju, ale choćby mieszkańcom wsi, którzy czasem mają równie (jeśli nie bardziej) utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii i edukacji na miarę XXI wieku? Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń...

Na zdjęciu: klasa do e-learningu, (CC) autor: B.C.

24.02.2011

O nauce przez sztukę

Popularyzacja nauki poprzez sztukę to pasja walijskiej grupy społeczników Science Made Simple, którzy stworzyli niezwykły edukacyjny spektakl Visualise - The Beauty of Science, wyjaśniający poprzez środki teatralne i multimedialne zjawiska naukowe, które możemy zaobserwować wokół siebie na co dzień.


W marcu będzie można obejrzeć go w Krakowie i w Warszawie. Przedstawienie - łączące pantomimę, projekcje wideo, muzykę i naukowe doświadczenia - dostarczą widzom małym i dużym niezapomnianych wrażeń i wiedzy -m.in. jak wyczarować ogniowe tornado,jak sprawdzić, że dźwięk i światło to fale i czy oraz jak bardzo różnią się one od fali wodnej albo meksykańskiej. A to wszystko bez wypowiedzenia jednego słowa! To dopiero wyzwanie dla edukacji!


Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego spektakl:
Wszystkich, którzy obejrzą spektakl - prosimy o dzielenie się wrażeniami!

23.02.2011

Komiks a edukacja

Po wczorajszych doniesieniach medialnych na temat kontrowersyjnego, współfinansowanego przez MSZ komiksu "Chopin New Romantic", w którym znalazły się mocno niecenzuralne sformułowania, po raz kolejny można postawić pytanie, czy komiks może służyć edukowaniu młodego pokolenia, czy jego przydatność na tym polu jest niewielka?

Zapewne ta sytuacja, gdzie do niemieckich szkół trafić miała publikacja pełna wulgaryzmów, a w zamierzeniu promująca naszego wybitnego kompozytora, umocni zdanie przeciwników komiksu, że jako przejaw kultury popularnej, niskiej, o nikłych walorach intelektualnych, gatunek ten może jedynie pełnić funkcję rozrywkową.

Przykładów komiksów skierowanych do szerokiego (choć głównie młodego) odbiorcy, przekazujących poważne treści w atrakcyjnej formie wizualnej, jest jednak wiele. Dość przywołać tu dwa przykłady. Po pierwsze konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego na komiks powstańczy doczekał się już czwartej edycji (http://www.1944.pl/o_muzeum/news/powstanie_44_w_komiksie_2/?q=%22traf%22). Każda z nich kończyła się wydaniem cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników antologii.

Drugi przykład - Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank BZW BK promują wiedzę z zakresu przedsiębiorczości poprzez konkurs na komiks lub animację z zakresu ekonomii (http://www.for.org.pl/pl/komiks_animacja). Następnie, przy ich użyciu, tworzone są scenariusze zajęć lekcyjnych.

Czemu warto więc sięgnąć po komiksy w szkolnej praktyce? Pamiętajmy - nasi wychowankowie lepiej uczą się i zapamiętują treści w postaci obrazów. Możemy dzięki wysokoartystycznym komiksom uczyć ich wrażliwości na estetykę obrazu, kompozycję, konwencje malarskie i rysunkowe. Komiks to subiektywna wizja autora, wpływająca często na uczucia oglądającego, stąd warto porozmawiać przy tej okazji o oddziaływaniu sztuki na odbiorcę, relacji rzeczywistość- wizja autora dzieła. Wprowadzenie tego popularnego gatunku do naszych zajęć z pewnością zaciekawi uczniów, pobudzi ich wyobraźnię i kto wie - może skłoni do tworzenia własnych prac?

22.02.2011

Rok Czesława Miłosza 2011

Zdjęcie (CC) MDCarchives

Rok 2011 to obchodzony na całym świecie Rok Czesława Miłosza. Z tej okazji Polskie Radio uruchomiło serwis poświęcony Czesławowi Miłoszowi - http://www.polskieradio.pl/74,Czeslaw-Milosz.

Znajdą się w nim unikatowe nagrania Polskiego Radia związane z noblistą ("Audycje"), opinie znawców twórczości Miłosza na temat jego dzieł ("Czytelnia"). „Kalendarium” zawiera zapowiedzi wydarzeń związanych z całorocznymi obchodami oraz audycji, jakie będą się w tym czasie pojawiać na wszystkich antenach Polskiego Radia. Tu też znajdą się konkursy organizowane specjalnie przez serwis tematyczny kultura.polskieradio.pl, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody – książki, związane z bohaterem serwisu. Natomiast „Biografia” przedstawia dźwiękowy „Album rodzinny” – reportaż z wypowiedziami Andrzeja Miłosza, brata poety.

Wszystkie te unikatowe, zgromadzone na stronie artykuły, podcasty, recenzje twórczości Miłosza mogą stać się nieocenioną pomocą dla nauczycieli języka polskiego (i nie tylko). Dobrze, by dzięki nim uczniowie - może po raz pierwszy - usłyszeli głos Poety (także w sensie dosłownym!), który jest jednym z najważniejszych twórców w historii XX wiecznej literatury polskiej. Propozycje obchodów roku noblisty mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych w szkołach.

Akcja reaktywacja

Za dużo się ciekawego dzieje w świecie edukacji, abyśmy mogli pozostawić ten kanał martwym. Wracamy do życia. Blog ten będzie pełnił funkcje wspierające wobec portalu www.edunews.pl, ale w dalszym ciągu będziemy tu zamieszczać ciekawe posty. Już wkrótce - kolejne informacje ze świata edukacji. Zapraszamy!